user_mobilelogo

Przedmioty realizowane na specjalności Reżyseria Dźwięku

Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów dostępny dla tych, którzy wybrali specjalność Reżyseria Dźwięku. Przedmioty te realizowane są przez pracowników naszego Wydziału  oraz przez pracowników Wydziału Sztuki. W nawiasach podano liczbę godzin dla studiów niestacjonarnych.

Semestr 2

 • Modelowanie przestrzeni akustycznych - 45h (27h)
 • Instrumentoznawstwo - 30h (18h)
 • Historia stylów muzycznych - 15h (9h)

Semestr 3

 • Elementy fonograficznej analizy partytury I - 30h (18h)
 • Kształcenie słuchu I - 30h (18h)
 • Elektroakustyka - 45h (27h)

Semestr 4

 • Elementy fonograficznej analizy partytury II - 30h (18h)
 • Kształcenie słuchu II - 30h (18h)
 • Programy studyjne - 45h (27h)
 • Studio nagrań I - 30h (18h)
 • Cyfrowe układy audio - 60h (36h)

Semestr 5

 • Teoria przetwarzania sygnałów fonicznych - 60h (36h)
 • Projekt zespołowy - 30h (18h)
 • Pracownia radiowa - 30h (18h)

Semestr 6

 • Ochrona przed hałasem - 45h (27h)
 • Studio nagrań II - 30h (18h)
 • Postprodukcja nagrań muzycznych - 30h (18h)
 • Projekt studyjny - 30h (18h)
 • Nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartych - 30h (18h)
 • Projekt inżynierski - 30h (18h)

Semestr 7

 • Pracownia dyplomowa - 5h (3h)