user_mobilelogo

Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych. Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu  informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki. Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt niezbędny wykorzystywany w technikach multimedialnych.

Kierunek oferuje dwie specjalności: Reżyseria dźwięku oraz Realizacja obrazu. W modułach kształcenia kierunkowego znajdują się zarówno przedmioty z obszaru nauk technicznych (65\%) jak i ścisłych (35\%). Przedmioty są tak dobrane, aby absolwent kierunku oprócz umiejętności związanych z multimediami zdobył solidne podwaliny teoretyczne. Absolwent ma posiadać wiedzę z podstaw matematyki wyższej, wybranych działów fizyki (związanych przede wszystkim z akustyką, elektrycznością i światłem) oraz wybranych działów informatyki (związanych przede wszystkim z grafiką komputerową) po to, aby z w pełni zrozumieć mechanizmy i procesy zachodzące w pracy z multimediami. Dodatkowymi atutami jakimi dysponować będzie absolwent to umiejętności pracy z różnymi systemami operacyjnymi -- Windows, OS X oraz Linux. 

Kierunek Inżynieria Multimediów jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Część przedmiotów - zarówno ze specjalności Realizacja obrazu jak i Reżyseria dźwięku prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wydziału Sztuki posiadających długoletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Interdyscyplinarność jest szczególną cechą tego kierunku. Absolwent posiądzie szeroką wiedzę i umiejętności pożądane przez potencjalnych pracodawców.