user_mobilelogo

Przedmioty realizowane na kierunku Inżynieria Multimediów

Przedmioty na inżynierskim kierunku Inżynieria Multimediów dzielimy na kilka grup. Do pierwszej z nich należą przedmioty kształcenia ogólnego i są one jednakowe dla wszystkich kierunków studiów realizowanych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Druga grupa przedmiotów to przedmioty kształcenia kierunkowego. Przedmioty te stanowią trzon zajęć dydaktycznych na kierunku studiów Inżynieria Multimediów. Przedmioty te realizuje każdy student kierunku Inżynieria Multimediów. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku wraz z wymiarem godzin. W nawiasach podano liczbę godzin dla studiów niestacjonarnych. 

Grupa zajęć kształcenia ogólnego

 • Język angielski - 120h (72h)
 • Przedmiot swobodnego wyboru - 75h (45h)
 • Metody uczenia się i studiowania - 15h (9h)
 • Wychowanie fizyczne - 60h (36h)
 • Podstawy prawa i ergonomii pracy - 25h (15h)
 • Podstawy ekonomii - 30h (18h)

Grupa zajęć kształcenia kierunkowego

Semestr 1
 • Struktury dyskretne - 60h (36h)
 • Cyfrowa reprezentacja danych multimedialnych - 45h (27h)
 • Podstawy grafiki komputerowej - 60h (36h)
 • Podstawowe narzędzia systemów operacyjnych - 30h (18h)
 • Percepcja dźwięku i obrazu - 45h (27h)

Semestr 2

 • Podstawy matematyki wyższej - 60h (36h)
Semestr 3
 • Wprowadzenie do multimediów - 45h (27h)
 • Podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej - 60h (36h)
 • Opracowanie danych pomiarowych - 30h (18h)
 • Multimedia w Pythonie - 30h (18h)
 • Domowe instalacje audio-video - 30h (18h)
 • Psychoakustyka - 30h (18h)

Semestr 4

 • Mikrokontrolery w Pythonie - 45h (27h) 
 • Podstawy akustyki - 45h (27h) 
 • Podstawy programowania w Pythonie - 60h (36h) 
Semestr 5
 • Aparatura pomiarowa - 30h (18h) 
 • Analiza obrazów i sygnałów mowy - 60h (36h) 
 • Techniki przetwarzania i zapisu dźwięku - 30h (18h) 
Semestr 6
 • Autopromocja dzieł multimedialnych - 15h (9h)
 • Systemy zarządzania treścią - 30h (18h)