user_mobilelogo

Reżyseria dźwięku

Reżyseria Dźwięku

Inżynieria MultimediówReżyseria dźwieku

Potęga dobrego dźwięku

View more

Zajęcia specjalnościowe na kierunku Inżynieria Multimediów zaczynają się od drugiego semestru studiów. Program oferuje ponad 700h zajęć specjalnościowych podczas których, zapoznasz się z pracą realizatora dźwięku oraz zdobędziesz wiedzę i umiejętności inżynierskie z zakresu propagacji fal akustycznych i obsługi specjalistycznego sprzętu studyjnego i elektroakustycznego.

Specjalność Akustyka i realizacja dźwięku

Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku to inżynier z umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie pracy realizatora i reżysera dźwięku. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, biegle wykorzystując sprzęt i narzędzia dostępne w studiach nagrań. Jest specjalistą potrafiącym realizować oprawę dźwiękową widowisk czy też różnorodnych form multimedialnych - na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę:

  • teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych,
  • specjalistyczną z zakresu akustyki, generacji i propagacji fal,
  • ogólną z zakresu akustyki, matematyki i informatyki.

Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku przygotowany jest do pracy w:

  • studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
  • studiach teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych,
  • firmach zajmujących się modelowaniem akustyki pomieszczeń,
  • branży zajmującej się nagłośnianiem koncertów i imprez plenerowych.

Oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych od inżyniera multimediów, absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z multimediami.