user_mobilelogo

Przedmioty realizowane na specjalności Reżyseria Dźwięku

Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów dostępny dla tych, którzy wybrali specjalność Realizacja Obrazu. Przedmioty te realizowane są przez pracowników naszego Wydziału oraz przez pracowników Wydziału Sztuki. W nawiasach podano liczbę godzin dla studiów niestacjonarnych.

Semestr 2

 • Fotografia cyfrowa - 30h (18h)
 • Narzędzia grafiki rastrowej 1 - 30h (18h)
 • Narzędzia grafiki wektorowej 1 - 30h (18h)

Semestr 3

 • Narzędzia grafiki rastrowej 2 - 30h (18h)
 • Narzędzia grafiki wektorowej 2 - 30h (18h)
 • Narzędzia grafiki edytorskiej 1 - 30h (18h)
 • Grafika 3D 1 - 30h (18h)

Semestr 4

 • Narzędzia grafiki edytorskiej 2 - 30h (18h)
 • Edycja natywnych plików RAW - 30h (18h)
 • DTP w LaTeX-u - 30h (18h)
 • Komunikacja wizualna - 30h (18h)
 • Grafika 3D 2 - 30h (18h)
 • Animacja komputerowa 1 - 30h (18h)

Semestr 5

 • Projekt zespołowy - 30h (18h)
 • Wprowadzenie do optyki geometrycznej - 60h (36h)
 • Animacja komputerowa 2 - 30h (18h)

Semestr 6

 • Wizualizacja danych - 30h (18h)
 • Postprodukcja nagrań video - 45h (27h)
 • Projektowanie multimediów na powierzchnie sferyczne - 30h (18h)
 • Projektowanie wizualizacji interaktywnej - 30h (18h)
 • Ochrona wzroku - 30h (18h)
 • Projekt inżynierski - 30h (18h)

Semestr 7

 • Pracownia dyplomowa - 5h (3h)